• Info
  • Disclaimer

Disclaimer

Copyright / Auteursrecht

Alle op deze website aanwezige beelden, afbeeldingen, foto's, teksten en symbolen zijn geproduceerd door de auteur (Johan Boom: eigenaar van 360 graden & Panoramafoto's) en zijn daarom auteursrechtelijk beschermd. Niets van deze site mag daarom worden gekopieerd, verkocht, gepubliceerd, verhandeld, bewerkt of enig andere manier gebruikt worden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de auteur. Ongeautoriseerd gebruik van deze media is daarom strafbaar.
De auteur is op geen enkele manier aansprakelijk voor schade of gevolgen, voortvloeiend uit het publiceren van welke teksten, foto's of andere elementen dan ook, toegepast op deze website, evenals schade of aansprakelijkheid voortvloeiend uit het gebruik van diensten in welke vorm dan ook door de auteur. Lees hier meer over auteursrechten op de volgende website: www.auteursrecht.nl (link buiten deze website).

Schending van het auteursrecht is strafbaar volgens artikel 31 Auteurswet 1912.

jachthaven Lelystad-haven05